Atle Skaftun er professor i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger, med litteratur, lesing og literacy i skolen som forskningsfelt ved siden av interessen for teknologi og tenking. Han leder det NFR-finansierte prosjektet ”Respons” (2014-2018) som er en studie av praksis i klasserom hvor elevene har hver sin datamaskin.