Finnborg Scheving er seniorrådgiver ved Statped sørøst. Hun er utdannet cand.paed.spec. fra UiO, har flere års erfaring fra PPT i Oslo, og arbeider med utredning av barn med sammensatte funksjonsvansker der kognitive ferdigheter, kommunikasjon og språk er sentralt. Hun har spesiell kompetanse innenfor områdene flerspråklige barn, tilrettelegging av læring og spesialpedagogiske tiltak.