Idunn Seland er ph.d. i sosiologi med hovedfag i statsvitenskap, med spesialisering i politikk for medborgerskap og integrasjon i velferdsstaten. Siden 2017 har hun vært ansatt som forsker ved ungdomsseksjonen på NOVA, OsloMet - Storbyuniversitetet.

Selands forskningsinteresser er skolepolitikk og utdanning, særlig demokrati- og religionsundervisningen i skolen og spørsmål knyttet til private skoler i Norge og i Skandinavia. Seland har ledet flere forskningsbaserte evalueringer av skole- og velferdspolitiske tiltak. Hun arbeider kvalitativt, men samarbeider ofte med kvantitativt orienterte forskere.