Jenny Steinnes er professor i pedagogikk/spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, samt professor II i pedagogikk ved Steinerhøyskolen i Oslo. Hun har tidligere yrkeserfaring som klasselærer ved Steinerskolen i Ålesund og som rådgiver i Ålesund PPT.

Hennes forskningsinteresser er primært rettet mot pedagogikkens posisjon i utdanningspolitikken, med kritiske perspektiver på den retning utdanningspolitikken har tatt gjennom store reformer i sektoren fra og med 1990-tallet. Kritikken er i stor grad fundert i vitenskaps- og språkkritisk filosofi satt opp mot sentrale spørsmål i pedagogikken, både som praksis og som akademisk fagdisiplin.