Kenneth Stensen er forsker/stipendiat ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge- Midt-Norge (RKBU Midt-Norge), hvor han har jobbet siden 2013. Han har fra før en mastergrad i sosial- og samfunnspsykologi fra NTNU.

Hans forskningsinteresser er tidlig innsats, psykometri og validering av kartleggings-/screeningverktøy, samt utviklingspsykopatologi. I sitt doktorgradsarbeid fokuserer han på barnehageansattes evne til å identifisere barn i risiko for å utvikle psykiske vansker.