Lise Vikan Sandvik er professor ved Institutt for lærerutdanning. Hun er utdannet lektor med erfaring fra ulike skoleslag og har erfaring som leder i høyere utdanning. Hennes interessefelt er hovedsakelig rettet mot områdene vurdering, fremmedspråkdidaktikk, skoleutvikling og partnerskap i lærerutdanningen, og leder et forskningsprosjekt om skolebasert skoleutvikling som tar sikte på å utvikle vurderingskompetanse blant ledere og lærere i videregående skoler.