Michael Strobelt er musikkpedagog med utdanning fra Musikhochschule og Universität Hamburg og Washington State University. Han arbeider som universitetslektor ved UiT - Norges arktiske universitet der han underviser i musikkdidaktikk. Hans faglige interesser inkluderer internasjonalt utdanningssamarbeid, fleksibel læring og musikkestetikk. Han har ledet og vært involvert i ulike forsknings- og samarbeidsprosjekter innen fleksibel læring.