Morten Stene er siviløkonom HAE og forsker II/ forskningsformidler ved Trøndelag Forskning og Utvikling AS. Han hadde hovedansvar for litteraturstudien som lå til grunn for utredningen om yrkesretting og relevans i norske videregående skoler. Stene er en erfaren utreder og forsker ved Trøndelag forskning og Utvikling, i tillegg til at han har lang fartstid og fortsatt jobber som lærer (førsteamanuensis) ved Nord universitet (tidligere Høgskolen i Nord- Trøndelag) i Steinkjer. E-post: morten.stene@tfou.no