Nina Sælen er utdannet barnehagelærer med fordypning i pedagogisk ledelse. Hun har videreutdanning i systemisk- og gestaltveiledning og atferdsvansker.
Sælen har engasjert seg i barns psykososiale opppvekstmiljø i barnehagen. Hun tenker at barns følelsesmessige behov er styrende for deres sosiale fungering i samspill med andre barn og voksne.

Som pedagog brenner hun for å hjelpe barn som strever med å bli forstått og gjøre seg forstått. Som fagperson opplever Sælen at det trengs mer kunnskap i barnehagen om atferd og nonverbal kommunikasjon, og hun ønsker å bidra til å øke forståelsen for hvordan reaksjon og respons styrer samhandling.