Oddny Judith Solheim er professor ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.

Solheim forsker på undervisning som kan fremme elevers leseferdighet og engasjement. Hun har et spesielt fokus på elever som streve med lesing. Solheim har ledet flere store intervensjonsstudier i norsk skole.