Ruth Ingrid Skoglund er Førsteamanuensis i barnehagepedagogikk. Hun er forsker ved BarnKunne Senteret ved Høgskolen på Vestlandet. Hennes forskning er hovedsakelig rettet mot lek og inkludering, barnehagedidaktikk og barnehagelæreres profesjonsdanning. Hun underviser på master i Barnehagekunnskap og videreutdanning for praksislærere.