Simen Spurkland jobber ved Vøyenenga ungdomsskole i Bærum, der han underviser i matematikk, musikk og samfunnsfag. Siden 2013 har Simen undervist i klasserom med 1:1 iPads. Ved siden av jobben som lærer holder Simen kurs og foredrag om digital didaktikk, matematikkdidaktikk og om det å være en profesjonell lærer. 

.