Siri Søftestad er sosionom med ph.d. Hun har arbeidet i det tverretatlige samarbeidsmiljøet i Agder med tema seksuelle overgrep mot barn fra begynnelsen av 1990-årene, blant annet som rådgiver, tiltaks- og kompetanseutvikler og forsker. Hun har skrevet flere fagbøker og fagartikler.

Sammen med Øivind Aschjem er Søftestad initiativtaker til nettverket reddesmå.no, som hun nå representerer gjennom undervisningsvirksomhet, forskning og fagbokskriving. Den siste boka, «Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn», ble utgitt på Universitetsforlaget i 2018.