Sissel Sollied har en doktorgrad fra Universitetet i Tromsø (UIT), 2009. Hun er ansatt som førstemananuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP). Sollied er medlem av forskergruppe i veiledning ved instituttet, samt forskergruppe i spesialpedagogikk.

Sollied har utdanningsbakgrunn som spesialpedagog, cand polit. i pedagogikk og ph.d. i pedagogikk, med fordypning i spesialpedagogikk. Hun har arbeidserfaring fra PPT, Statped og Barnehabilitering, i særlig grad knyttet til utredning og veiledning i miljøene rundt barn og unge med omfattende funksjonsnedsettelser. Hun har det siste desennium arbeidet i høgskole og universitet, både i forhold til profesjonsutdanninger, og pedagogikk og spesialpedagogikk. 

E-post: sissel.sollied@uit.no