Stian Bernhard Syversen har en mastergrad i samfunnsfagdidaktikk fra UiO i 2013. Han har i tillegg undervisningskompetanse i norsk, engelsk og historie og har undervisningserfaring fra både videregående skole og høgskolenivå. Han er per mars 2021 ansatt ved Malakoff videregående i Moss der han siden 2014 har undervist i et bredt utvalg av felles- og programfag. Ved siden av lærerstillingen tar han en mastergrad i utdanningsledelse ved UiO. Han har i tillegg verv på klubb- og kommunenivå i Utdanningsforbundet. Stian er spesielt opptatt av tematikk knyttet til tverr- og flerfaglighet og overføringsverdien av kunnskap, ferdigheter og kompetanser mellom fag.