Susanne Stengrundet arbeider som universitetslektor ved Matematikksenteret (Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen). Hun har arbeidet i mange år som matematikklærer i den videregående skolen. Der underviste hun i de fleste matematikk kurs fra 1PY til R2. Hennes interesseområde er bruk av dynamisk geometriprogram (GeoGebra) som utgangspunkt for dybdelæring, og hun arbeider med å utvikle undervisningsressurser for lærere innen dette temaet.

Susanne har flere års erfaring som kurskursholder for lærere i ungdomsskolen og i videregående skole. Hun har ledet utviklingsprosjekt for den videregående skolen og vært involvert i NY GIV, FYR og Realfagsløyper.