Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, masterstudent og forskningsassistent i DSL+-prosjektet