Forfatterbilde

Solveig Hoseth

Solveig Hoseth arbeider som PP-rådgiver og er fagleder for barnehageområdet i PPT Ålesund.
Hun har grunnutdanning som førskolelærer, har mastergrad i spesialpedagogikk og er spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgiving i regi at Utdanningsforbundet.

Hoseth har arbeidet som miljøterapeut for psykisk utviklingshemmede, pedagogisk leder og styrer i barnehage, utøvende spesialpedagog med gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp i barnehager og har de siste 11 årene arbeidet som PP-rådgiver og fagleder for barnehageområdet i PPT Ålesund.

Artikler