Forfatteravatar

Stig Torsteinson

Stig Torsteinson er psykologspesialist og arbeider ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg sykehus. Han har privatpraksis i Tilknytningspsykologene hvor han er distributør og kursholder for Circle of Security In- ternational. Stig Torsteinson holder foredrag og har gitt ut flere bøker.

Artikler