Anne Dorthe Tveit arbeider som førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder.