Bess MS Thormodsæter er utdannet barnehagelærer med etterutdanning blant annet i coaching og ledelse. Hun har jobbet som styrer i barnehage, men har siden 1990 og fram til i dag hatt funksjoner som barnehagesjef, leder og rådgiver innenfor det barnehagefaglige området i Vennesla kommune.

Sammen med Wenche Nordli har hun skrevet boken ”Tilstedeværende voksne – medvirkende barn. Endringsarbeid i barnehagen.» De er også medforfattere i boken «Det er oss to nå, hvordan skape gode voksensteder for barn og unge»? som kom ut i 2020.

Thormodsæter har brukt mye tid på lokalt utviklings- og endringsarbeid der alle kommunale og private barnehager i kommunen har vært med. Det har bl.a resultert i artikler, produksjon av Webinar og Podkast «Snakk med meg, da vel! Samarbeid med RVTS sør.