Eli Tronsmo jobber som postdoktor ved Universitet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, hvor hun blant annet forsker på endringer i læreres vurderingspraksis. Tronsmo er også tilknyttet enheten FIKS (Forskning, Innovasjon og Kompetanseutvikling i Skolen) ved Universitetet i Oslo, som bistår og samarbeider med skoler gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen.

Tronsmo har skrevet doktorgrad (PhD) ved UiO om læreres kollektive arbeid med læreplanutvikling. Forskningen hennes er forankret i teorier om arbeidslivslæring og kunnskapsarbeid i profesjonelt og innovativt arbeid. Hun er særlig interessert i kunnskapens rolle i læreres profesjonskultur, og sammenhenger mellom kunnskap og ansvar i utøvelse av lærerjobben.

Tronsmo har tidligere arbeidet som steinerskolelærer og redaktør.