Helene Fiane Teigen er stipendiat på OsloMet – Storbyuniversitetet og tilknyttet Forbruksforskningsinstituttet SIFO hvor hun forsker på digitalt hverdagsliv. Med en bakgrunn i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og University of Glasgow, er hun nysgjerrig på digital teknologi og dens rolle i samfunnet og i menneskers hverdag. Doktorgradsprosjektet handler om digitale sårbarheter i smarthjem og er en del av NFR-prosjektet RELINK. Andre forskningsinteresser inkluderer barn og unges digitale liv, kjønn, forbrukerkompetanse, digital markedsføring, personvern og sosiale medier.