Inger Throndsen er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Hun ledet evalueringen av Utdanningsdirektoratets prosjekt «Bedre vurderingspraksis» og har vært involvert i utviklingen av nasjonale kartleggingsprøver i regning for småskoletrinnet. Hun var nasjonal prosjektleder for ICILS-undersøkelsen, som er en internasjonal studie av elevers digitale ferdigheter. Hun har doktorgrad om selvregulert læring og har mange års erfaring fra barnetrinnet, både som lærer, pedagogisk veileder og skoleleder.