Kirsti Tveitereid er cand. philol. i Kulturstudier, har master i Faglitterær skriving og bibliotekutdanning. Hun arbeider som universitetslektor ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.