Lene Hayden Taraldsen er høgskolelektor i matematikkdidaktikk ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har bakgrunn som lærer i videregående skole. Hun arbeider med matematikkdidaktiske problemstillinger knyttet til utdanning av grunnskolelærere.