Niri Talberg er forsker for Fafo. Han har de siste ti årene forsket på, eller arbeidet innenfor, utdanningssektoren.

Han har arbeidet i 3 år som pedagogisk psykologisk rådgiver (PPT) i Ringerike kommune. Og har en doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo som omhandlet unge pokerspilleres læringsprosesser mellom utdanning og stigmatisering. Avhandlingen bestod av en kvantitativ og tre kvalitative artikler. Niris forskningstemaer inkluderer læring innenfor og utenfor utdanningssystemet, poker, politi og kompetanse