Njål Vidar Traavik er cand. polit. med hovedfag i pedagogikk fra Høgskolen i Lillehammer og arbeider som høgskolelektor i pedagogikk ved praktiskpedagogisk utdanning ved Høgskolen i Bergen. Han har tidligere blant annet arbeidet innenfor allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Nesna, og Høgskolen i Bergen.