Truls Tømmerås er forsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge og prosjektleder for forskningen på Tidlig innstas for barn i risiko. Tømmerås forskningsområder er evalueringsforskning, forebyggende psykisk helse hos barn, implementeringsforskning og sosial ulikhet i hjelpetiltak.