Forfatteravatar

Tove Andersen

Tove Andersen er lektor med master i flerkulturell og internasjonal utdanning. Hun er kontaktlærer i en innføringsklasse ved Strømmen videregående skole, og arbeider også med særskilt norskopplæring. Tidligere har hun lang erfaring fra voksenopplæring og grunnskole. Hun er nå masterstudent i utdanningsledelse ved UiO.

Artikler