Forfatteravatar

Ulf Blossing

Ulf Blossing er fil. dr. och docent i pedagogik ved Göteborgs universitet. Han studerer skoleutvikling med særskilt fokus på skoleorganisasjon og lederes og læreres samarbeide omkring reformimplementering og forbedringsarbeide.

Artikler