Kirsten Sivertsen Worum (cand. polit) er førstelektor i pedagogikk ved UiT - Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP). Hun er medlem av Forskningsgruppe i veiledning og Barnehagefaglig forskergruppe ved UiT, samt medlem av Nasjonalt nettverk for veiledning av nyutdannede lærere. Worum har utdanningsbakgrunn som førskolelærer og har vært ansvarlig for veiledning og utviklingsarbeid i barnehager gjennom mange år. Worum er i dag fagansvarlig for veilederutdanningene knyttet til veiledning for nyutdannede og for praksislærere i barnehage og skole ved ILP, UiT. Hennes primære forskningsfokus er veiledning og veiledningskvalitet. Hun har publisert artikler og bokkapitler innenfor veiledningsfeltet i Norge.