Luuk L. Westerhof er utdannet sosionom og har bachelor i klinisk systemisk familieterapi og master i helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Vestfold. Han er leder for Læring, utvikling, utfordring, kunnskapsformidling (LUUK) ved Familiekontoret i Sandefjord.