Sabine Wollscheid, dr. phil. er forsker ved seksjon for velferdstjenester ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Hun har doktorgrad i utdanningssosiologi ved Universitetet i Trier, Tyskland. Doktorgradsavhandlingen handlet om familiens betydning for barns språk og leseferdigheter. Hun har tidligere arbeidet ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Hun er spesielt interessert i sosiale ulikheter knyttet til utdanning og skole.