Borgunn Ytterhus er dr.polit i sosiologi, og arbeider som professor ved Institutt for samfunnsmedisin & sykepleie ved Norge Teknisk Naturvitenskapelige Universitet. Hennes forskning omhandler sosial inklusjon og eksklusjon i oppveksten, med særskilt fokus på barn og unge med funksjonsnedsettelser/spesielle behov på allmenne arenaer som barnehager, skoler og fritidsaktiviteter.

Hun er opptatt av barn og unges rettigheter og sosiale deltakelse. Hun har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrift, bøker på nordiske språk, samt redigert antologier på tysk «Dabeisein ist nicht alles: Inklusion und Zusammenleben im Kindergarten» (2013) og engelsk «Childhood and Disability in the Nordic Countries» (2015).