Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Blogg

Nordahl-utvalget: Lite forskningsbasert rapport leder oss på feil veier i opplæring for barn og unge

- Skuffende lesing for elever med spesielle behov, skriver professor Ona Bø Wie og Monica Melby-Lervåg.

Omtale

Tverrfaglig samhandling gir flyt i behandlingsforløpet

Bedre tverrfaglig samhandling, bedre tilrettelagte tjenester og flyt i behandlingsforløpet skal bidra til et bedre liv for barn og unge med nevrologiske utviklingsforstyrrelser og familiene deres.

Fagfellevurdert

Spesialundervisning, læringsmiljø og inkludering

Mange elevar som får spesialundervisning, gir uttrykk for ein langt mindre gunstig situasjon i skulen enn dei som ikkje får spesialundervisning. Slik inkludering, arbeidsmiljø og spesialundervisninga

 

Ulike tilbud til elever med særskilte opplæringsbehov

Kommuner forvalter opplæringslova og -forskrift svært forskjellig. Det bidrar til ulikheter i tjenestetilbud. Elever med særskilte opplæringsbehov blir særlig berørt. Det viser en undersøkelse utført

 

"Fuck you" i systemperspektiv, del 2

Den første av to artikler om en sterkt grensebrytende og marginalisert gutt ble presentert i Spesialpedagogikk nr. 5 i 2014. Den omhandlet et FOUprosjekt, en casestudie og problematiserte skolen og

 

"Fuck you" i systemperspektiv

Denne artikkelen belyser og drøfter den konfliktfylte skolehistorien til en elev med sterkt grensebrytende og marginaliserende atferd. Moren til gutten det her handler om, er fortvilet over at hennes

 

Ungdoms opplevelse av spesialskole og overgang til videregående utdanning

Denne artikkelen omhandler en studie basert på intervju med 20 ungdommer som har fullført 10. klasse i spesialskole. Hensikten med studien var å se nærmere på hvordan ungdommene trivdes faglig og

 

Tilpasset opplæring/spesialundervisning – skjæringspunktet sett fra PPTs ståsted

Temaet for denne kronikken er tilpasset undervisning og spesialundervisning. Den er bygget opp som en gjennomgang og drøfting av en del generelle problemstillinger og illustrert med noen konkrete

 

Døve barn og språkutvikling – flere veier og ulike perspektiver

Forfatteren av denne artikkelen har selv vokst opp med hørselshemming og deler her noen av de erfaringene hun har gjort. Hovedfokuset for artikkelen er hvordan fagpersoner kan hjelpe foreldre å gjøre