Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Dømt til å mislykkast i mobbearbeidet?

Ny forsking frå Læringsmiljøsenteret viser store skilnadar i førekomsten av mobbing mellom norske skular.

Master

Norske skoler beskytter ikke elevene mot mobbing

Undersøkelser viser at mange foreldre som kontakter skolen om mobbing opplever å ikke bli tatt på alvor. En ny studie viser at en grunn er at skolene gjemmer seg bak egne mobbedefinisjoner.

 

Mobbing gir traumesymptomer

Det blir ikke slutt på problemene bare mobbingen opphører. Mobbeofre trenger støtte og hjelp i lang tid etterpå.

 

Elever på høyere klassetrinn opplever dårligere klasseledelse

God klasseledelse er viktig for elevenes motivasjon, velvære og læring. Forskning utført av Læringsmiljøsenteret tyder på at elevenes opplevelse av lærernes klasseledelse utvikler seg klart negativt f

 

Mobbar for å få vener

Innvandrargutar i Noreg mobbar fordi dei vil høyre til. Det kan dermed sjå ut som dei har eit anna motiv for å mobbe enn det etnisk norske gutar har.

 

Ser etter svakheter hos nye lærere

Noen elever ser alltid etter svake punkt når en ny lærer kommer inn i klasserommet. Dette er ofte de samme elevene som har aggressiv atferd, viser forskning ved Læringsmiljøsenteret.

 

Unge innvandrere mobbes mer

Ungdom med innvandrerbakgrunn er mer utsatt for mobbing enn etnisk norske ungdommer.

Engelsk

Mangel på kontroll i klasserommet

En studie viser at mer enn 3000 lærere i norsk grunnskole opplever at de mangler kontroll i klasserommet.

 

En inkluderende skole

I Norge har vi bred politisk enighet om at grunnskolen skal være en inkluderende skole. Ledere og lærere i skolen slutter i all hovedsak lojalt opp om dette prinsippet. I den pedagogiske praksisen opp

 

Emosjonelle vansker - Hva kan voksne i skolen gjøre for elever med emosjonelle vansker forårsaket av negative livshendelser?

Hva er emosjonelle vansker, og hva kan pedagoger og andre voksne i skolen gjøre for barn med disse utfordringene?

 

Hva er sosial kompetanse?

Hva er sosial kompetanse og hva kan barnehagen gjøre for å fremme barns sosiale kompetanse?

 

Mobbing i barnehagen - hva kan foreldre og ansatte gjøre?

Når må barn prøver seg ut i en sosial verden er de er umodne og uerfarne i forhold til hvordan de skal ta kontakt og tilpasse seg. Noen utvikler hensiktsmessige og gode strategier mens andre får probl

 

Forebygging av aggresjon i barnehagen

Negativ atferd mellom barn i barnehage og mellom elever i skolen er dessverre noe som kan skje, og er svært destruktivt for alle parter. Men hvordan utvikles aggresjon, og hvordan kan det forebygges?