Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Skolens ansvar for – og elevens rett til et trygt og godt læringsmiljø

Skolens ansvar har historisk sett vært knyttet til undervisning i fag som norsk, engelsk og matematikk. De siste skolereformene har gitt skolen nye oppgaver. I tillegg til det faglige, har skolen fått

 

AD/HD –beskrivelse av diagnose og eksempler på tiltak for elever i grunnskolen

Barn i den norske enhetsskolen har rett på en tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring. Dette er ledestjerner som i seg selv er vanskelig å oppnå, men når barn og unge har en utfordring eller d

Fagfellevurdert

Skolerelaterte faktorer knyttet til psykisk stress og uro hos elever i ungdomstrinnet

Mange unge sliter med psykiske vansker. Omfanget av slike lidelser øker, spesielt blant jenter. Er det mulig å finne noen skolerelaterte faktorer som kan knyttes opp til økende stress og uro blant ung

Fagfellevurdert

Læreres behov for å bli ivaretatt når elever truer med og bruker vold

Denne artikkelen ønsker å identifisere og synliggjøre aktører rundt voldsutsatte lærere og få belyst læreres sårbare stilling i skolen.

Fagfellevurdert

Psykisk helse på timeplanen – kva meiner elevane

Det har vore mykje fokus på å få psykisk helse på timeplanen for elevar i grunnskulen. Kva meinar ungdomar i skulen om slike tiltak?

Fagfellevurdert

Forsering og akselerasjon for evnerike elever: Det dårligste av de beste alternativene

Å flytte evnerike barn i høyere klassetrinn, kalles forsering. Dette er ikke god løsning for alle evnerike barn. Lærerne må trenes i å observere kjennetegn utover skoleprestasjoner, som kompleksitet,

Fagfellevurdert

Sinte gutter gråter ikke!

Gutter og overgrepsproblematikk må inn som tema i skolen på lik linje som jenter og overgrepsproblematikk. Kunnskap er vanligvis det beste middelet mot tabuforestillinger og fordommer, og det er derfo

Fagfellevurdert

Når skolen blir motstander

Foreldrenes betydning som samarbeidspartnere er klart forankret i skolens lovverk og retningslinjer,  men denne artikkelen avdekker at foreldre ofte opplever at de blir mistenkeliggjort og motarbeidet

Fagfellevurdert

Sentrale utfordringer ved definisjon, utredning og identifisering av evnerike barn

Det synes avgjørende for evnerike barn at vi er i stand til å avdekke deres potensial så tidlig som mulig er. Vi bør derfor utvikle et system som er like gode på å avdekke og fremme styrker hos barn s