Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Hjemmeskole under korona: Lærerne brukte mer tid på å forberede undervisningen

En fersk spørreundersøkelse blant lærere i grunnskolen viser at lærere på alle trinn brukte langt mer tid på å forberede undervisningen i tiden med hjemmeskole, enn de normalt sett gjør.

 

Var lærerne klare for å bli heldigitale?

– Lærerutdanningen må i større grad enn i dag forberede lærere på de ulike mulighetene og utfordringene ved digital undervisning, argumenterer forskere. De kommer med anbefalinger til hva vi kan lære

 

Hjemmeundervisningen under koronastengte skoler

Lærerne har hatt relativt få problemer med å gjennomføre den digitale undervisningen, men større utfordringer med å følge opp sårbare elever. Det viser en ny analyse.

Podcast

Lærerrommet: Livet med sosiale medier

Svært mange 9 – 18-åringer er på et eller flere sosiale medier. Hva medfører bruken og hva påvirker det, i klasserommet og hjemme?

 

Slik taklet vi digital hjemmeskole og hjemmekontor

Norske husstander har klart den raske omstillingen til heldigital hverdag godt, viser ny undersøkelse fra SIFO.

Kronikk

Da utdannings-Norge gikk på nett

Korona-krisen tvinger norske skoler og universiteter ut av klasserommet og inn på nettet.

 

Å lage podkast er god læring for elevene

Elevene er ofte passive mottakere av kunnskap. Med podkast kan de selv lage innhold til undervisningen, mener forsker ved Universitetet i Stavanger.

 

– Det viktigste med nettbasert undervisning skjer på forhånd

Som følge av koronakrisen ble all undervisning digital nærmest over natten. – Det ligger et stort potensiale i å benytte seg av varierte digitale undervisningsmetoder, men det er viktig å ha en plan,

 

Ikke ta fra dem mobilen – lær dem heller å bruke den!

Vi anbefaler at foreldre og lærere er positivt nysgjerrige til barns digitale liv, heller enn å være opptatt av å kontrollere.

 

– Jo mer digital teknologi, jo viktigere blir læreren

Ny digital teknologi endrer hvordan vi lærer og underviser. Nå etterlyser forskere mer handlekraft og kunnskap på feltet, slik at også lærerne og utdanningsinstitusjonene får styre utviklingen.

 

Fem råd for skoledag på hjemmebane

Hva gjør vi når skoler og universiteter stenges, og læringen må foregå på hjemmebane? Her er fem gode råd om nettundervisning. Lykke til!

Omtale

– Vi vet for lite om barn og unges digitale hverdagsliv

Halla B. Holmarsdottir skal undersøke hvordan teknologi påvirker barn og unges liv.

Fagfellevurdert

Er det riktige det viktige? Literacy-syn og kvalitetstrekk i kommersielle abc-apper for norskspråklige førskolebarn

Artikkelen undersøker literacy-syn og kvalitetstrekk i abc-apper fra kommersielle produsenter ved å analysere ni abc-apper for norskspråklige førskolebarn. Appene domineres av sju typer literacy-aktiv

 

Internett utjevner forskjeller mellom ungdommer

Ungdom med funksjonsnedsettelse mestrer sin digitale hverdag på lik linje med andre ungdommer.

Podcast

Lærerrommet: Hva er dybdelesning og kritisk lesning?

Hva er en kritisk leser? Hvordan kan elever hjelpes til å bli kritiske og reflekterte i møte med alle typer tekster?

Kronikk

E-bøker for barn er like viktige som papirbøker

KRONIKK: Nå går diskusjonen om hva som er best for barnet: e-bøker eller papirbøker. I stedet bør vi spørre om hvilke bøker som passer best for hvilke barn.

 

Gutter gamer, jenter snapper

Hvordan unge gutter og jenter tilbringer fritida si, er ikke så ulikt på overflaten. Men barn og unges fritid er svært kjønnsdelt likevel, viser forskning.

 

Læring for alle i Undervisningsverkstedet

Når klasse 10B fra Tinntjønn skole besøker Undervisningsverkstedet på Universitetet i Agder, er det en læringsmulighet både for elevene og for lærerstudentene.

 

Høy skjermbruk kan hemme barns utvikling

Barn som bruker mye skjerm kan få vansker med å forstå følelser. Likevel tilbringer de stadig mer tid foran skjermer.

Engelsk — Fagfellevurdert

På den andre siden av myten om den "digitalt innfødte" Ungdom, samarbeidskulturer og transmediale ferdigheter

Den eksplosjonsaktige fremveksten av IKT og den påfølgende digitaliseringen av alle slags prosesser siden 1980-tallet, kombinert med fremveksten av Internett på begynnelsen av det påfølgende tiåret, h