På Utdanningsforskning.no finner du over 2500 søkbare artikler om utdanningsforskning. Nettstedet er fritt tilgjengelig for alle som trenger å holde seg faglig oppdatert om forskning på utdanningsfeltet.

Les også: Artiklene på Utdanningforskning.no

Read in english 

Vi i Utdanningsforbundet har tatt letejobben for deg

Utdanningsforskning.no samler og presenterer forskning. Vi dekker hele utdanningssektoren; barnehage, skole og høyere utdanning. Målet er at lærere og andre ansatte lettere skal finne fram til forskning som er relevant for deres hverdag og løfte fram forskning som styrker kvaliteten i barnehagen, skolen og høyere utdanning. Nettstedet skal være med på å styrke kunnskapsgrunnlaget for ansatte barnehage, skole og høyere utdanning, og er unikt i sin bredde både i nedslagsfelt og faglige områder det dekker.

Ansatte i utdanningssektoren har en yrkeshverdag hvor den praktiske kunnskapen møter den forskningsbaserte utdanningen. Profesjonenes autonomi springer ut fra å kunne forankre praksis både i forskning og erfaring. Utfordringen er å navigere i et forskningslandskap som er stadig mer komplekst og omfattende. Ansatte i utdanningssektoren opplever økte krav om faglig oppdatering og forankring av praksis i forskning. Undersøkelser viser at de også ønsker dette, men tilgjengeligheten har vært en utfordring.

Utdanningsforskning.no tar behovet på alvor. Siden skal ha en logisk oppbygging som oppleves som intuitiv å manøvrere seg rundt i. Brukerne kan opprette brukerprofiler hvor de kan lagre artikler i et eget bibliotek, abonnere på emner de er spesielt interessert i og sette favorittmerke på artikler som de mener er spesielt relevante og nyttige.

Nettstedet skal fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling. Det skal vise bredden av aktuell forskning som speiler behovet til leserne, både i innhold og forskningsmetodikk.

Publisere på Utdanningsforskning.no?

Utdanningsforskning.no samler og republiserer forskningsstoff for utdanningssektoren fra våre artikkelkilder. Vi publiserer ikke eget redaksjonelt stoff. Dersom du har artikkel du ønsker å få vurdert for publisering kan vi anbefale å ta kontakt med ett av tidsskriftene vi samarbeider med. Sjekk i så fall ut listen over artikkelkildene våre.

Dersom du har en artikkel som allerede er publisert hos en av artikkelkildene våre og som du tenkter er aktuell for publisering på Utdanningsforskning.no så kan du tipse oss på e-post:

post@utdannignsforskning.no

Lykke til!

Praktisk anvendelse av utdanningsforskning

Hvis du trenger litt inspirasjon eller lurer på hvordan du kan anvende utdanningsforskning i din arbeidshverdag, anbefaler vi å ta en titt på denne presentasjonen av Bjørn Bolstad. Her reflekterer han blant annet over hvordan skolefolk kan anvende forskning i sin yrkespraksis, samt at han drøfter forskning på skolefeltet mer generelt. God fornøyelse!

Les mer om de redaksjonelle prinsippene for Utdanningsforskning.no.