Målet med Utdanningsforskning.no er å gjøre forskningen på utdanningsfeltet  tilgjengelig for dem som trenger den. Alle artiklene du finner på vår nettside vil ha gode vitenskapelige og forskningsfaglige kvaliteter. På denne siden kan du lese om artikkeltypen fagfellevurdert artikkel.

Fagfellevurderte artikler

Flere av artiklene som publiseres på Utdanningsforskning.no er merket med fagfellevurdert. Hva betyr dette?

Såkalt fagfellevurdering, eller "Peer review", er en akademisk bedømming av en forskningsartikkel. En fagfellevurdert artikkel er en artikkel som er vurdert og godkjent av to eller tre upartiske, anonyme eksperter innenfor fagfeltet. Det at ekspertene er anonyme sikrer at bedømmingen er uavhengig og upartisk.

Slike artikler vurderes grundig. I vurderingsprosessen brukes et skjema for å stille en rekke spørsmål rundt både forskningens kvalitet, om resultatene og om konklusjonen er i tråd med det som forskningen forsøkte å finne ut. Dersom ekspertene vurderer artikkelen til godkjent, kan den sendes til publisering hos et tidsskrift.

Utdanningsforskning.no ønsker å anerkjenne denne vurderingen av det forskningsfaglige og vitenskapelige. Derfor vil leserne finne en merking av artiklene våre som er fagfellevurdert med denne betegnelsen, slik at du også vil kunne filtrere ut denne kategorien under søk.

Har du tips til artikler eller innlegg som du mener vil være relevant for leserne våre? Ta kontakt med Utdanningsforskning.no.

Referere til Utdanningsforskning.no?

Du kan referere til Utdanningsforskning.no som kilde i egne vitenskapelige tekster og publikasjoner.

Dersom du ønsker å referere til en tekst med en forfatter eller flere forfattere bruker du følgende format (APA):

Henvisning i løpende tekst: Innførsel i referanselista:
...(Faldet & Nordahl, 2017) Faldet, A-C. og Nordahl, T. (2017) "Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen". publisert på Utdanningsforskning.no. Hentet [dato] fra https://utdanningsforskning.no/artikler/lareres-vurderinger-av-ulike-elevgrupper-i-skolen/

Dersom artikkelen ikke har forfatter kan du bruke følgende format:

Henvisning i løpende tekst: Innførsel i referanselista:
… ("Fysisk lek smitter", 2017) ... Fysisk lek smitter. (2017). publisert på Utdanningsforskning.no. Hentet [dato] fra https://utdanningsforskning.no/artikler/fysisk-lek-smitter/

For mer informasjon om litteraturreferanser i vitenskapelige tekster kan vi anbefale Kildekompasset og Norsk APA-manual.