Som student eller forsker kan du bruke Utdanningsforskning.no som kilde i ditt akademiske virke. Artiklene som du finner på nettsiden vår, er identiske med dem som er utgitt i kildene vi henter dem fra. Vi gjør ingen endringer, og på Utdanningsforskning.no finner du alt av informasjon som du trenger til litteraturlister og annet akademisk arbeid.

Formkrav og sidetelling

Noen ganger kan det være nyttig å kjenne sideantallet i en bestemt artikkel. Dette gjelder for eksempel dersom du skal levere et studiekrav med et bestemt antall sider som pensumgrunnlag. 

For å kunne telle antall sider i en artikkel på Utdanningsforskning.no må du  gjøre en omregning eller konvertering fra Html-format til A4-side. I Norge i dag finnes det ingen standard for denne typen omregninger, men vi her på Utdanningsforskning.no har allikevel kommet frem til en løsning som gir et godt svar på antall sider du kan oppgi når du bruker oss som kilde. Løsningen vår baserer seg på antall ord i artikkelen du ønsker å bruke og antall ord på en standard A4-side. 

Oppskrift for konverteringsstandard:

  1. Det første du må gjøre er å telle antall ord. Dette gjøres enklest ved å merke (ctrl-A) og kopiere (ctrl-C) all teksten på en artikkelside over på utklippstavla.
  2. Denne teksten kopierer du så inn i et program med ordtellingsfunksjon (for eksempel Microsoft Word) (nytt dokument + ctrl-V).
  3. Velg merk alt igjen (ctrl-A, i Word), gå til «Se gjennom»-fanen og klikk på «Ordtelling». Da får du oppgitt antall ord i artikkelen.
  4. Sett inn dette tallet (X) i følgende formel:

X/400=Y

Tallet du da får (Y) tilsvarer antall A4-sider, dersom artikkelen var formatert som følger:

  • Skrifttype: Calibri
  • Skriftstørrelse: 12
  • Linjeavstand: 1,5 (30 linjer per side)

Eksempel:

Vi ønsker å telle antall sider i denne fagfellevurderte artikkelen:

«Jeg svarte mest ja». Barns stemmer i pedagogisk forskning

Vi merker all teksten (ctrl-A) på siden og kopierer den (ctrl-C)

Skjermbilde av nettside hvor all tekst er markert

Vi åpner så et tomt dokument (i Word i vårt eksempel) og velger lim inn (ctrl-V). Deretter merker vi all teksten vi har limt inn (ctrl-A), velger «Se gjennom» og «Ordtelling». Da får vi opp denne boksen:

Skjermbilde av Word-dokument med aktiv ordtellingsboks

Tips!

Det er ikke nødvendig å fjerne overflødig tekst da denne utgjør lite i antall ord. Det er heller ikke nødvendig å endre formatering i tekstredigeringsprogrammet da antall ord er det samme uansett.

Antall ord (5078) setter vi inn i denne formelen:

5078/400 = 12,67 ≈ 13

For denne artikkelen kan vi altså oppgi 13 sider.

Referere til Utdanningsforskning.no?

Vi anbefaler på generelt grunnlag at du henviser til primærkilden for teksten du ønsker å henvise til, altså det tidsskriftet hvor teksten opprinnelig ble publisert.

I alle artiklene som er publisert på Utdanningsforskning.no finner du informasjon om forfatter, tidsskrift, publiseringsdato og utgavenummer for tidsskriftet hvor artikkelen ble hentet fra. Du finner lenke til hjemmesidene til kildene våre i kildeprofilen deres på siden vår. I kildeprofilen finner du også informasjon om lisensering og rettigheter.

Her kan du lese mer om lisensering og rettigheter. 

Dersom du ønsker å referere til artikler på siden vår skal du bruke følgende oppsett:

For tekst med en forfatter eller flere forfattere bruker du følgende format (APA):

Henvisning i løpende tekst: Innførsel i referanselista:
...(Faldet & Nordahl, 2017) Faldet, A-C. og Nordahl, T. (2017) "Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen". publisert på Utdanningsforskning.no. Hentet [dato] fra https://utdanningsforskning.no/artikler/lareres-vurderinger-av-ulike-elevgrupper-i-skolen/

Dersom artikkelen ikke har forfatter kan du bruke følgende format:

Henvisning i løpende tekst: Innførsel i referanselista:
… ("Fysisk lek smitter", 2017) ... Fysisk lek smitter. (2017). publisert på Utdanningsforskning.no. Hentet [dato] fra https://utdanningsforskning.no/artikler/fysisk-lek-smitter/

For mer informasjon om litteraturreferanser i vitenskapelige tekster kan vi anbefale Kildekompasset og Norsk APA-manual.