Utdanningsforbundet er landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren med over 190.000 medlemmer – fra barnehage og grunnskole til videregående opplæring, fagskole, universitet- og høgskoler, voksenopplæring og i støttesystemet.

Utdanningsforbundet.no