Vi ønsker alle våre lesere, alle lærere, barnehagelærere, alle som jobber i barnehage, skole og høyere utdanning, alle studenter og foreldre som leser artiklene hos oss, og alle andre, en riktig god jul og et godt nytt år.

God jul, fra alle oss i Utdanningsforskning.no

Da nærmer enda et år seg slutten. 2024 har vært nok et innholdsrikt år, på godt og vondt. For oss i Utdanningsforskning.no har det vært et spennede år hvor siden har fortsatt å vokse og utvikle seg. Vi fortetter å publisere artikler og dere fortsetter å bruke Utdanningsforskning.no som kilde til forskning på utdanningsfeltet. I år har vi lagt flere nye kilder til vårt allerede rikholdige kildetilfang, blant annet to nye podcaster fra heholdsvis Lærerprofesjonens etiske råd og NTNU. 

Vi har arrangert to superinteressante forskningskafeer. Opptakene fra dem kan du se her! 

Vi var til stede på NKUL i Trondheim i mai, og Østlandsk lærerstevne i november, hvor vi fikk mulighet til å møte mange av leserne våre i egen person.

I 2023 har nettsiden hatt 774 000 besøkere, som har lest over 1. million artikler. Det vitner om en særdeles forskningsinformert profesjon! Vi er takknemlige for at vi får muligheten til å bidra til at norsk skole blir enda bedre, for alle elevene og alle som jobber i skolen. Det skal vi fortsette med.

Vi er tilbake for fullt i 2024.

Med det gjenstår det bare å ønske alle våre gode lesere en riktig...

God jul!