Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Omtale

Digital dømmekraft

Når barn og unge er heldigitale, må arbeidet med digital dømmekraft også være en naturlig del av skolehverdagen.

 

Digitale ferdigheter og kompetanse – aktuelle perspektiver

<p>Kapittel 2</p> Ove Edvard Hatlevik, Inger Throndsen IKT Artikkel

 

"Leker" seg til franskkunnskaper

En spillorientert språklærings-«app» til bruk i videregående skole viste seg å gi økt elevengasjement og bedre tilpasset opplæring.

 

Leseglede og partnerskap med bibliotekarer

- I dagens globaliserte tidsalder bør lærere og bibliotekarer inngå partnerskap om lesing og læring.

 

- De slapper av i timene

Bruk av arbeidsplaner gjør at mye skolefaglig tid ikke blir brukt til læring, men til andre ting.

 

Fagspesifikk skriving på barneskolen

Kan barneskoleelever som sliter med lesing og skriving drar nytte av fagspesifikke skrivepraksiser?

 

– Skreddersy undervisningen til elever med autisme

Det er fare for at barn med autisme isolerer seg hvis de ikke forstår metaforer og ironi.

Kronikk

Slik får vi studentene til å delta aktivt i forelesningen

Seks enkle grep kan forvandle studenter fra passive tilhørere til aktive deltakere.

Kronikk

Når pressen skriver om ADHD handler det om biologi

I pressen formidles ADHD som et biologisk og individuelt fenomen. Den sterke betoningen av individuelle løsninger, enten de omtales som gode eller dårlige, fører til at miljømessige eller sosiale

 

Fysisk aktive barn mindre deprimerte

Også barn har godt av fysisk aktivitet. Det kan blant annet hjelpe barna til å takle depresjon.

Kronikk

ADHD-diagnosens definisjonsmakt

Når diagnosekriteriene fremstiller vanskene som ofte eller alltid til stede, så viser de samtidig til viktigheten av å formidle håp om bedring. At en vanskelig tilstand også kan være normalvariasjon

 

Ny studie: Forhøyet stressnivå hos de yngste norske barnehagebarna

De fleste norske ett- og toåringer har mer enn 40 timer per uke i barnehagen. Nå indikerer ny studie at det er en sammenheng mellom tid i barnehagen og små barns stressnivå.

 

Store variasjoner i norske studenters faglige forutsetninger og studieinnsats

Undervisere ved norske universiteter og høyskoler mener at de store variasjonene blant studentene hindrer god kvalitet i utdanningen. De rapporterer også at de aldri har brukt mer tid på undervisning

 

Å bli utsatt for mobbing – en kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak

Mobbing øker risikoen for et bredt spekter av helseproblemer, fravær og dårligere skoleprestasjoner.

 

Skolen bør gi de som har blitt mobbet tett oppfølging

En ny kunnskapsoppsummering viser at det å bli utsatt for mobbing kan gi alvorlige konsekvenser, og at det er behov for å utvikle et system for tett oppfølging av de som har blitt mobbet.

 

Du er ikke alene

15–20 prosent av barn og unge har nedsatt funksjon på grunn av depresjon, angst og atferdsproblemer. Hos åtte prosent er problemene så alvorlige at de kan diagnostiseres med en psykisk lidelse.

Fagfellevurdert

Utdanna skoleleiar – nye spenningar?

Korleis beskriv skoleleiarar leiarkvardagen sin etter å ha gjennomført den nasjonale rektorutdanninga?

Kronikk

ADHD-diagnosen forteller barn at de er verdiløse

Vi må vurdere om det finnes bedre måter å vise at barn trenger hjelp, enn å gi dem en diagnose.

 

Barn med spesialundervisning blir oftere undervist av ufaglærte

Rundt 13 prosent på ungdomstrinnet får i dag spesialundervisning. – Da er det alarmerende at kvaliteten på spesialundervisningen ikke får langt større oppmerksomhet og prioritet, sier professor

Fagfellevurdert

Ein likeverdig skule i framtida?

Korleis konstruere ein skule som også fungerer for elevar som tradisjonelt strevar?

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter