Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Historisk Hukommelsestap - Om å Forbedre Nordiske Skoler fra Utsiden og Glemme Det Vi Allerede Vet

I løpet av det siste tiåret har det blitt gjennomført flere tiltak for å forbedre kvaliteten på norske skoler. Mange har vært programmer iverksatt av nasjonale myndigheter. Imidlertid uttrykkes det i

Omtale

Kurser skoler og barnehager om mobbing

130 skoler og barnehager fra 14 ulike fylker er nå i gang med nettkursene "Skolemiljø og krenkelser" og "Barnehagemiljø og krenkelser".

Podcast

Lærerrommet: Lærere + forskning = sant ?

Hvordan skal lærere bruke ny forskning i møte med en helt vanlig klasse? Eller er det bedre å lene seg på erfaring og magefølelse?

Forskningskafe

Kule krabatar leikar - Still eller vill?

Se Kirsten Flaten, dosent ved Høgskulen på Vestlandet, forelese om barn og unge med adferd som utfordrer.

Kronikk

– Nynorsk bør være valgfag

Det er ikke nødvendigvis det å beherske nynorsk og bokmål som gjør deg smartere, men å beherske flere språk. Det kunne med andre ord like gjerne ha vært kinesisk på timeplanen.

 

20 år med engelskundervisning på 1. trinn: Har vi grunn til å feire?

Norge var tidlig ute med å innføre engelsk på 1. trinn. Men etter 20 år med engelsk for seksåringene har man i liten grad undersøkt hvilke praksiser som preger engelskundervisningen og om disse er

 

Snuoperasjon for tøffe klasser

Hva skal skolen gjøre når en klasse har kommet ut av kontroll? Snumetoden kan få den på rett kjøl.

Master

Ledelse i barnehagen i møte med pålagte pedagogiske verktøy og program

Styrere får en tydelig rolle som både faglig og strategisk leder  når  barnehagene pålegges å bruke å bruke spesifikke verktøy innenfor det pedagogiske feltet.

 

Leter etter problemer hos barna

Usikkerhet rundt begrepet tidlig innsats fører til at barnehagelærere leter etter vansker hos barna som de ikke trenger.

Fagfellevurdert

Fra «early intervention» til tidlig innsats

Utfordringer ved adopsjon av amerikanske intervensjonsprogrammer til norsk pedagogikk

 

Felles fokus - En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole

Hvordan brukes fire av de største skolemiljøprogrammene i skolen, og hvordan har programmene evaluert seg selv?

 

Kule krabatar leikar – angstførebygging gjennom leik

Denne artikkelen omhandlar ei utprøving av eit leikeprogram som har til hensikt å førebyggje angst for tilbakehaldne barnehageborn. Programmet er opphavleg laga i Australia, men er omsett til norsk,

 

Forskerføtter og leserøtter – et tilpasningsdyktig prosjekt i naturfag

Et amerikansk undervisningsopplegg i naturfag får svært god mottakelse fra både lærere og elever. Selv om programmet nærmest angir minutt for minutt hva som skal gjøres, viser det seg at den

Fagfellevurdert

Reduksjon i andel elever som mottar spesialundervisning

Artikkelen handler om hvilke sammenhenger det er mellom læringsmiljøet og bruk av ressurser til spesialundervisning. Danske erfaringer med bruk av LP-modellen viser en reduksjon av