Høgskolen i Østfold har mottatt i alt 12 millioner i støtte fra Forskningsrådet til et prosjekt som har som mål å utvikle kunstig intelligens (AI) som kan avlaste lærere og støtte elever i læringsprosess ved å analysere tekster og gi ulike typer automatiske tilbakemeldinger.

– Den nye teknologien som skal utvikles og prøves ut i prosjektet skal avlaste lærere og skal tilby veiledende støtte til elever, sier prosjektleder ved HiØ Irina Engeness.

Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Volda, Halden Kommune og Hypatia Learning AS skal sammen gjennomføre prosjektet «Artificial Intelligence for Assessment for Learning to Improve Learning and Teaching in 21st Century (AI4AfL)».

Målet med prosjektet er ved bruk av kunstig intelligens å utvikle digital teknologi som kan analysere elevers tekster og gi semantiske, syntaktiske og sentimentale tilbakemeldinger tilpasset hver eneste elev.

– Slike tilbakemeldinger skal være til stor hjelp til både elever og lærere i prosessorientert skriving og ‘Vurdering for Læring’ arbeid – noe som har vært satsingsområde i norske skoler siden 2010, forteller prosjektleder ved Høgskolen i Østfold Irina Engeness.

– Vurdering for Læring er en tids- og ressurskrevende prosess og teknologi som skal utvikles og prøves ut i prosjektet skal avlaste lærere og skal tilby veiledende støtte til elever. Vi tror at ved å engasjere med tilbakemeldinger som kunstig intelligens vil tilby, skal elever utvikle forståelse på hvordan å skrive en høy kvalitet tekst gjennom flere utkast – noe som kan betegnes å lære å lære tilnærming og er en viktig evne til de lærende i 21 århundre, sier Engeness.

Prosjektet vil også utvikle ny kunnskap om hvordan lærere organiserer og legger til rette for Vurdering for Læring -praksis med AI-teknologi for å styrke elevers evne til å lære å lære.

Engeness forteller at AI4AfL er et tverrfaglig prosjekt hvor forskere fra pedagogikk, informasjonsteknologi og Hypatia Learning skal bidra for å nå prosjektets mål. Prosjektet vil også ha to doktorgrads stipendiater knyttet til Fakultet for informasjonsteknologi, økonomi og ingeniørfag og Fakultet for lærerutdanninger og språk.

– Sammen skal alle prosjektet aktører jobbe for å skape ny kunnskap om hvordan kunstig intelligens kan forbedre pedagogisk praksis, undervisning og læring i norske klasserom, sier hun.

Engeness forteller at Høgskolen i Østfold har to satsningområder; «Det digitale samfunn» og «Språk i opplæringen». Prosjektet ligger i skjæringspunktet mellom de to satsingsområdene. I tillegg svarer prosjektet på samfunnsutfordringer – et sterkt behov for å forbedre læring og undervisningspraksiser i skolen og vurdering for læring arbeid.

Prosjektet har som mål å utvikle et godt samarbeid mellom forskningsmiljøene, samfunnsaktører og skoler.

– Et slikt samarbeid er helt avgjørende for å utvikle digital teknologi som støtter pedagogisk praksis. Vi ønsker å minimere et gap mellom læringsteknologiutviklere, lærere og elever som er brukere av digital teknologi. Pedagogikken og bedre læring for alle skal styre teknologi som utvikles for norske skoler og ikke omvendt. En slik tilnærming skal støtte lærere i undervisningsarbeid, hjelpe elevene utvikle forståelse av sentrale begrep og ikke minst utvikle forståelse på hva det betyr å lære for å bli livslang lærende fremover. På denne måten vil prosjektet utvikle studentenes kapasitet til å lære å lære, forteller prosjektleder Irina Engeness ved Høgskolen i Østfold.