Forfatteravatar

Forskningsressurs

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold (HiØ) har over 110 studier og ligger i Fredrikstad.

Høgskolen har totalt nær 7.000 studenter og over 550 ansatte.

Høgskolens ansatte utfører grunnforskning, anvendt  forskning, profesjonsforskning og/eller utviklingsarbeid innenfor de fleste områdene som omfattes av studieporteføljen. Profesjonsstudier er en stor del av høgskolens virksomhet, og profesjonsforskning vil derfor være en naturlig del av høgskolens forskningsprofil.

Høgskolen i Østfold er en del av Oslofjordalliansen - et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

Les mer om HiØ  

Artikler