Barns språk strekker seg langt utover det å bare gjenta kjente ord og uttrykk. En spennende ny studie ved Høgskolen i Østfold tar for seg hvordan barn opp til tre år bidrar kreativt i språklige samspill.

Ifølge Utdanningsdirektoratet skal barnehagene oppmuntre barn til å leke med språk og vekke deres språklige nysgjerrighet.

Pågående forskning, ledet av professor Bente Ulla og professor Ann Sofi Larsen ved Fakultet for lærerutdanninger og språk, tar utgangspunkt i denne planen og dykker dypere inn i barns språklige univers.

Professor Bente Ulla og professor Ann Sofi Larsen ved Fakultet for lærerutdanninger og språk. Foto: Nina Fredheim.

Studien, med tittelen "Variasjon, vitalitet og virvar - Tilnærminger til språk i barnehagelivet", utvider oppmerksomheten mot språkets sanselige, estetiske og affektive dimensjoner.

– Studien tilfører kunnskap om språk som virker utover stabile språksystem, sier Ulla og Larsen, og understreker at de arbeider gjennom pedagogiske tilnærminger der samspill, relasjoner og kommunikasjon er sentralt.

Utstrakte armer er språk i bevegelse

Larsen understreker viktigheten av å bli oppmerksom på de yngste barnas kapasitet til kraftfullt å bidra med språk utover det verbale og før det ordsatte.

– Barn inviterer oss, som allerede er forbundet til ett eller flere definerte verbalspråk, til kontakt på andre måter, utover det verbale, sier hun.

Og legger til:

– De viser oss at utstrakte armer, griping ut i luften, vugging på et fang og håndflaters forsiktige rytmiske klapp, er språk i bevegelse.

Språk som en levende, lekende puls

– Det er interessant så se hva vi kan lære om barns språktilnærming hvis vi tillater oss å spekulere rundt lyd, rytme og bevegelser som mulige språklige dimensjoner, sier Ulla.

Hun er leder for forskergruppen Småbarnsvitenskap (0-3 år) ved Høgskolen i Østfold.

– Barnehagelivet rommer en levende, lekende puls, sier Ulla.

Hun henviser til et vitalt språk, som rett og slett peker mot livet selv.

– Innenfor det barnehagepedagogiske og småbarnsvitenskaplige feltet er vi opptatt av delt vitalitet i samspill og relasjoner. I denne studien spør vi hvordan vi han holde det vitale varmt gjennom forskningsprosessene, forklarer hun.

Variasjon, vitalitet og virvar

Larsen og Ulla presenterte glimt fra det pågående forskningsprosjektet om de yngste barna og tilnærminger til språk under konferansen «Samtaler om språk» 8. november i regi av språkmiljøet ELLA ved Høgskolen i Østfold.

Studien som Ulla og Larsen leder har med seg flere fra forskningsgruppen Småbarnsvitenskap (0-3år) ved Høgskolen i Østfold i arbeidet med antologien om tilnærminger til språk i barnehagelivet.

I antologien som er planlagt publisert i 2024 er Ann Sofi Larsen, Ninni Sandvik og Bente Ulla redaktører i tillegg er Angela Rieck, Hege Merethe H. Moen, Merete Ellen Lunde, Sandra E. Sekkouri, Anita Crisostomo, Therese W. Borgland, Hege C. Sennerud, Trude Skogsberg, Anne Beate Reinertsen og Nina Johannesen medforfattere.