Forskere fra Høgskolen i Østfold har sett på bruken av egenproduserte konkreter som kan brukes i matematikkundervisningen i skolen. Engasjementet fra lærerne som har deltatt i prosjektet har vært svært positiv.

Fra venstre; stipendiat Henrik Stigberg, førsteamanuensis Susanne Stigberg og dosent Marianne Maugsten. Foto: Nina Fredheim/HiØ.

– Vi har hatt med veldig motiverte lærere som har utviklet og designet nye konkreter, forteller prosjektansvarlig og stipendiat Henrik Stigberg ved Høgskolen i Østfold.

I følge Stigberg har prosjektet gått over all for forventning.

I alt 8 lærere fra 3 skoler i Halden har vært samlet på Læringsverkstedet på høgskolen i til sammen åtte dager gjennom skoleåret 2022 og 2023. Der de har kunnet utvikle og samarbeide om ulike idéer til konkreter til bruk i matematikkundervisningen.

I sitt forskningsprosjekt har Stigberg med flere forskere fra høgskolen sett hvordan digital fabrikasjon (3D printer, laserkutter og vinylkutter) kan brukes for å lage konkret undervisningsmateriell til matematikkundervisningen, og hvordan lærere kan lage og tilpasse dette til sin undervisning.

– Helt genialt egentlig!

Det sier lærer Therese Jacobsen Alvem fra en av barneskolene i Halden som har deltatt i prosjektet.

– Vi har alltid hatt konkreter, men bare ikke laget dem selv. Disse kan vi tilpasse slik vi vil, og til behovet ulike elevgrupper har, forteller hun.

Ifølge læreren er ikke de ferdigkjøpte så godt tilpasset behovet. Med tilpassede konkreter kan lærerne vise og gjøre ting i undervisningen som gjør det lettere å forstå matematikken.

Lærerne fra Halden er fornøyde med bruken av egenproduserte konkreter til matematikkundervisningen. Maren Kristine Holmen Hansen (t.v) og Therese Jacobsen Alvem Foto: HiØ.

Lærer Maren Kristine Holmen Hansen er også positiv til muligheten for å lage egne konkreter.

– Med konkreter er det lettere å illustrere, noe som er viktig for å lære, sier Holmen Hansen.

Hun forteller at elever lærer på forskjellige måter.

Ved å bruke konkreter kan lærere jobbe utforskende med alt fra multiplikasjon, oddetall, partall til algebra og geometri.

– Responsen på elevene har vært veldig bra og elevene merker at vi er enda mer engasjert i de egenproduserte konkretene, forteller Holmen Hansen.

Hun legger til at ved bruken av slike hjelpemidler blir det også mindre synlig ovenfor medelever hvem som eventuelt sliter med matematikk.

Lærerne er positive til prosjektet de har vært med på gjennom høgskolen og håper at skoleledelsen vil la seg inspirere når de får ser resultatene, slik at det kanskje blir satt av mer ressurser, tid og utstyr til at lærerne kan lage slike konkreter selv.

Relevant for lærerplanen

I følge Stigberg har mye av suksessfaktoren i prosjektet vært at lærerne har kunnet ta med resultater direkte tilbake til egen klasse, tilpasset sin egen gruppe.

Prosjektet er også direkte koblet til kompetansemål i læreplanen.

I følge Stigberg finnes det en del forskning som viser en positiv effekt av hvilken nytte konkreter har på matematikk undervisning for elever. I hans forskning har de i hovedsak konsentrert seg om hvordan lærere kan lage slike verktøy selv og hvordan de oppfatter det å tilpasse dem til egen undervisning.

For å lage egne konkreter i skolene, trengs det tilgang til verktøy som 3D printere og laserkuttere.

– Mye av verktøyene som for eksempel 3D printer, har i dag sunket i pris slik at det nå er større muligheter for skoler å ha sine egne slike printere, forteller Stigberg.

Lærerne skal laste opp sin konkret på delingsplattformen Thingiverse. De har laget ett puslespill (på bordet). Her ser de på hvilke andre puslespill som allerede finnes på Thingiverse. Foto: HiØ.

Som del av prosjektet har lærerne delt sine egenproduserte konkreter på relevante nettsider som gjør at de blir tilgjengelig for alle som er interesserte.

Prosjektet er del av Henrik Stigbergs doktorgrad «Digital Fabrication for Mathematics Teachers» innen høgskolens satsingsområde Det digital samfunn.

Litteraturhenvisninger

Stigberg, Susanne Koch; Stigberg, Henrik & Maugesten, Marianne (2022). Making Manipulatives for Mathematics Education. I Hjorth, Mikkel & Ejsing-Duun, Stine (Red.), Proceedings of 6th FabLearn Europe / MakeEd conference 2022 - An International Conference on Computing, Design and Making in Education. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-9633-2. s. 1–9. doi: 10.1145/3535227.3535228. Fulltekst i vitenarkiv